021-26405077
توافقی

بازیافت شیشه

وضعیت کالا: نو
برند: کرونس
رنگ:
قیمت:

9,000

تومان

رنگ :
سایز :

۱- سیلوی ذخیره شیشه هاضایعات شیشه به صورت مخلوط توسط لودر در سیلو ریخته می شود سپس توسط یک نوار نقاله که درپایین سیلو قرار دارد، به سمت ماشین خردکننده فرستاده می شود.۲- خرد کردن و شکستن شیشه هاضایعت شیشه ای در دستگاه خرد کن خرد می شود تا در پوش های فلزی و پلاستیکی از شیشه جدا شوند.۳- جدا سازی فلزات آهنیدر این بخش در حین حرکت بر روی نوار نقاله از زیر نوار مغناطیسی متحرک عبور می کند و ذرات آهنی آن جدا می گردد.۴- جدا سازی ضایعات بزرگدر ادامه ضایعات شیشه ای از روی میز سورتینگ دستی عبور کرده و ضایعات درشت آن به صورت دستی جدا می گردد.۵- جدا سازی در پوشهای آلومینیمی ، پلاستیکی و …در این بخش ضایعات از روی سرند ویبره عبور می کنند و در پوشهای آلومینیمی و پلاستیکی و چوب پنبه ها از شیشه تفکیک می شوند.۶- جدا سازی کاغذ و ضایعات ارگانیکدر ادامه ضایعات شیشه ای در حین حرکت توسط فشار هوا از کاغذ ، چوب و سایر ضایعات سبک تفکیک می گردد.۷- تفکیک شیشه از سایر ضایعاتدر این مرحله ضایعات شیشه از داخل دستگاهی الکترونیکی و مجهز به دوربین های لیزری عبور می کند و سایر ضایعات از قبیل سنگ و سرامیک و …. در این مرحله از شیشه تفکیک می شود.۸- تفکیک شیشه بر اساس رنگ۱- سیلوی ذخیره شیشه هاضایعات شیشه به صورت مخلوط توسط لودر در سیلو ریخته می شود سپس توسط یک نوار نقاله که درپایین سیلو قرار دارد، به سمت ماشین خردکننده فرستاده می شود.۲- خرد کردن و شکستن شیشه هاضایعت شیشه ای در دستگاه خرد کن خرد می شود تا در پوش های فلزی و پلاستیکی از شیشه جدا شوند.۳- جدا سازی فلزات آهنیدر این بخش در حین حرکت بر روی نوار نقاله از زیر نوار مغناطیسی متحرک عبور می کند و ذرات آهنی آن جدا می گردد.۴- جدا سازی ضایعات بزرگدر ادامه ضایعات شیشه ای از روی میز سورتینگ دستی عبور کرده و ضایعات درشت آن به صورت دستی جدا می گردد.۵- جدا سازی در پوشهای آلومینیمی ، پلاستیکی و …در این بخش ضایعات از روی سرند ویبره عبور می کنند و در پوشهای آلومینیمی و پلاستیکی و چوب پنبه ها از شیشه تفکیک می شوند.۶- جدا سازی کاغذ و ضایعات ارگانیکدر ادامه ضایعات شیشه ای در حین حرکت توسط فشار هوا از کاغذ ، چوب و سایر ضایعات سبک تفکیک می گردد.

سال ساخت:
1399
کارکرد ساعت دستکاه:

افزودن نظر
آگهی های مرتبط